Somatic Experiencing ®

hraniceploty

Metoda SE je dokonalým nástrojem k znovuobnovení hranic, které byly narušeny traumatickou událostí. Zakladatel metody Peter Levine zjistil, že traumatické bloky, které nám brání plně prožívat život, lze odstranit jemně a šetrně tak, že nedochází k re-traumatizaci jedince. Naopak, pomocí této metody lze posílit a rozšířit míru odolnosti každého z nás. Lze tak zpracovat jak důsledky prožitých traumatických událostí, které nás zahltily v raném dětství, ale i následky stresů a nehod, které nás potkaly v dospělosti. Metoda nenahrazuje psychoterapeutickou či psychiatrickou péči, může však pomoc v následné revitalizaci organismu a opětovného zapojení do plnohodnotého života.

Principem práce Somatic Experiencing ® je rozpoznání klientových zdrojů (co dělá klientovi dobře, co ho baví) a rozšíření míry odolnosti každého jedince. Čím širší je míra odolnosti, tím větší je kapacita klienta zvládnout svůj stres a různé životní obtíže.

Původně byla tato metoda vyvinuta speciálně pro práci s psychickým traumatem, lze ji však úspěšně využívat i v běžném životě.

Bližší informace si můžete poslechnout zde:

Rozhovor v Českém rozhlase Region – pořad Karambol (12.11.2013)

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/karambol/_zprava/zlata-kostejnova-somaticke-prozivani-cesta-z-traumatu–1280055

Základní literaturou k metodě Somatic Experiencing ® v češtině je kniha Probouzení tygra. Knihu si můžete objednat přímo na stránkách vydavatelství Maitrea.

Probouzení tygra – Peter A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick

Trauma a paměť – Peter A. Levine

Dalšími tituly k dané problematice jsou:

Prevence traumatu u dětí – Peter A. Levine a Maggie Klineová

Trauma očima dítěte – Peter A. Levine a Maggie Klineová